اطلاعیه رخصتی

اطلاعیه رخصتی

با توجه به اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی، تمام بخش های اداری و تدریسی دانشگاه ازروز شنبه 1398/02/07 الی 1398/02/12 رخصت می باشند.


دیدگاهتان را بنویسید