You are currently viewing اهداء سرتیفیکت اتاقهای تجارت

اهداء سرتیفیکت اتاقهای تجارت

دانشکده اقتصادتجارتی دانشگاه غرجستان به منظور ارتقاء ظرفیت علمی دانشجویان محترم قرارداد همکاری با اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری منعقد کرده است که بر اساس توافق طرفین تاهنوز 9 دوره از دانشجویان این دانشکده، دوره کارآموزی‌را با موفقیت سپری نموده اند و امروز با حضور مسئولین محترم اتاق‌های تجارت، تعداد دیگری از دانشجویان گرامی به منظور پایان یافتن دوره کارآموزی‌شان، سرتیفیکت دریافت نمودند. از همکاری اداره محترم اتاق‌های تجارت در راستای تقویت بنیه‌های علمی و کاربردی ساختن مباحث نظری دانشجویان، کمال تقدیر و تشکر داریم.

[smartslider3 slider=”12″]

دیدگاهتان را بنویسید