سمینار علمی مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید.

سمینار علمی مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید.

سمینار علمی مبارزه با مواد مخدر به میزبانی دیپارتمنت حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه غرجستان به تاریخ 5/4/1398 تحت عنوان (راهکارهای حقوقی مبارزه  با مواد مخدر ) برگزار گردید این سمینار که به مناسبت آغاز هفته جهانی مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردیده بود با استقبال گرم استادان و دانشجویان دانشگاه غرجستان همراه بود سخنرانان این سمینار محترم آقای دکتر غلام یحیی«طاهری» ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی در رابطه به سیاست جنایی افغانستان در قبال مبارزه با مواد مخدر به ایراد سخن پرداختند ایشان ضمن بیان آسیب های اجتماعی و فردی مواد مخدر یاد آور شدند سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر شامل سیاست های جزایی رسمی از طرف دولت و پاسخ های جامعه محدود گردد. که بخش دوم درپلان استراتئژی ملی مبارزه با مواد مخدر منعکس گردیده است موصوف ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت سیاست های جنایی افغانستان در خصوص مبارزه با مواد مخدر با تآکید بر اعمال سیاست های جنایی غیر رسمی پشنهاد فعالتر شدن جامعه مدنی ،نهادهای مذهبی،مراکز علمی و فرهنگی در خصوص اقدامات فرهنگی و اجتماعی در جهت مبارزه با مواد مخدر گردیدند و پیشنهادات مشخص را در این زمینه بیان داشتند. سخنران دوم این سمینار محترم قضاوتیارذبیح الله نبوی ریئس دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی حوزه اول کابل بودند که در موضوع فرایند رسیدگی به دوسیه های مواد مخدر در محاکم افغانستان در چهار مرحله شامل مرحله کشف جرم ، تحقیق و تعقیب و مرحله اجرای حکم محاکم اختصاصی وعمومی جرایم مواد مخدر بطور مفصل به ایراد سخن پرداختند و درآخر این نکته را یاد آور شدند که برای جلوگیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر باید جایگزن های مناسب از قبیل کشت زعفران و تشویق و حمایت دهاقین ساختن توزیع مواد مخدر برای معتادین موجود در ضمن درمان موثر آنان مد نظر گرفته شود.

[smartslider3 slider=”9″]

دیدگاهتان را بنویسید