You are currently viewing موفقیت دانشگاه غرجستان در پروسه اعتبار دهی مرحله دوم

موفقیت دانشگاه غرجستان در پروسه اعتبار دهی مرحله دوم

دانشگاه غرجستان شعبه مرکزی کابل در نتیجه ارزیابی چهار روزه هیأت محترم وزارت تحصیلات عالی، با کسب نمره 74.33 مرحله دوم پروسه اعتبار دهی خود را موفقانه سپری نمود. هیأت رهبری دانشگاه غرجستان، ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی تیم ارتقای کیفیت دانشگاه، این دستاورد را به کلیه همکاران خود صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماید. 
هیأت رهبری دانشگاه غرجستان

[smartslider3 slider=”7″]

دیدگاهتان را بنویسید