نظارت هیات وزارت زنان از کارکردهای آمریت جندر دانشگاه غرجستان

نظارت هیات وزارت زنان از کارکردهای آمریت جندر دانشگاه غرجستان

هیات نظارت وزارت امور زنان صبح روز سه شنبه  27  عقرب سال 1399 با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب داکتر ناصر علی رحمانی، معاونت علمی تدریسی، معاونت امور محصلان، آمریت جندر، استادان و دانشجویان دانشگاه غرجستان از کارکردهای آمریت جندر نظارت نمود.

برنامه‌ی که به این مناسبت برگزار گردیده بود با تلاوت قرآنکریم آغاز گردیده با سخنرانی داکتر ناصر علی رحمانی رییس دانشگاه غرجستان، نصیبه یوسفی آمر جندر دانشگاه و نماینده وزارت امور زنان ادامه یافته با توزیع پرسش نامه و ارایه گزارش مفصل توسط آمریت جندر دانشگاه پایان یافت.

استاد ناصر علی رحمانی ریاست محترم دانشگاه ضمن خوش آمدید هیات وزارت امور زنان گفت: متاسفانه هنوز ما در جهان و مخصوصا در افغانستان شاهد تبعیض و نابرابری جنسیتی هستیم، یعنی به آن هدفی که باید می‌رسیدیم متاسفانه دست نیافتیم. در این 19 سال اخیر از سوی دولت تلاش‌های جدی صورت گرفته اما هنوز هم فاصله زیادی وجود دارد تا  شاهد تبعیض و خشنوت علیه زنان نباشیم. هم‌چنان دکتر رحمانی افزود: در گذشته‌ها یکی از عوامل تبیعض عامل حقوقی و قانونی بود که بیشتر قانون و مقرراتی که وضع می‌شد تبعیض آمیز بود و منشا رفتارهای تبعیض آمیز می‌شد اما امروزه ما از نگاه حقوقی و قانونی مشکلی نداریم. ریاست دانشگاه غرجستان ضمن اشاره به تبعیض مثبت به منظور مشارکت سیاسی زنان و عامل فرهنگی تبعیض علیه زنان گفت: منظور از تبیعض فرهنگی و نهادینه به این معنی است که نگاه تبعیض آمیز و ذهنیت تبعیض زده در فرد فرد جامعه ما و حتی در نگاه زنان ما و خانواده‌ها وجود دارد و تغییر از درون خانواده شروع می‌شود. وی در اخیر ضمن دعوت وزارت زنان و نهادهای اکادمیک به مبارزه با تبعیض و نابرابری جنسیتی، از رعایت قانون منع آزار و اذیت زنان و برابری جنسیتی و جندر در دانشگاه غرجستان اطمینان داده افزود: دانشگاه غرجستان با سابقه ده سال فعالیت از جمله نهادهای است که، یکی از برنامه‌ها مهم و اولویت‌های جدی‌اش بحث برابری جنسیتی و بحث جندر است. خوش‌بختانه بخش جندر دانشگاه غرجستان فعال بوده برنامه‌های موثر و مفید در زمینه داشته و خواهد داشت.

نصیبه یوسفی آمر جندر دانشگاه غرجستان ضمن معرفی آمریت جندر، گزارش مفصل از  کارکرد و فعالیت‌های این آمریت برای هیات نظارت امور زنان ارایه نموده گفت: بعد از ایجاد آمریت جندر در سال 1397 تا اکنون فعالیت‌های زیادی از آدرس آمریت جندر انجام شده است که خوشبختانه ما کمیته جندر را تشکیل نموده جلسات آن را برگزار نمودیم. کمیته جندر متشکل از اساتید خانم و دانشجویان فعال دانشگاه غرجستان می‌باشد. خانم یوسفی برگزاری ورکشاب‌های آگاهی دهی جندر، برگزاری کلاس‌های انگیزشی، نشست‌های علمی، سمینارهای محو خشونت علیه زنان و مشارکت سیاسی زنان، افتتاح کمیته سمع شکایات جندر با حضور دانشجویان و استادان و آگاهی دهی دانشجویان برای مراجعه کردن به آمریت جندر را بخشی از فعالیت‌های این آمریت گفته افزود: خوشبختانه ما محکمه تمثیلی محو خشونت علیه زنان را داشتیم که دانشجویان ما مقام اول را از آن خود نمودند. قرار داد با خوابگاه دخترانه که یکی از چالش های جدی دانشجویان دختر که از ولایات می آیند از دیگر فعالیت های بخش جندر بوده و همچنان ما در زمینه جذب استادان کدر خانم در دانشکده‌های دانشگاه تلاش کردیم .در آینده نزدیک در نظر داریم تا مسابقه بزرگ کتاب خوانی خشونت و جنسیت را برگزار نموده و از دانشجویان برتر دختر تقدیر کنیم.

خانم سمیرا رحیمی کارشناس نظارت از تطبیق قوانین وزارت امور زنان ضمن قدر دانی از کارکردهای آمریت جندر دانشگاه غرجستان گفت: یکی از اهداف وزارت امور زنان این است که خانم‌ها در عرصه اجتماع پیشرفت و ترقی داشته باشند، چون زنان بخش عظیم جامعه را تشکیل می‌دهند طبعا حضور و تلاش شان باعث ترقی و پیشرفت جامعه خواهد شد، از این رو وزارت امور زنان تلاش دارد تا محیط کار و تحصیل را برای زنان مصوون ساخته همکاری نهادهای همسو و مرتبط را جلب نماید. وی افزود: ما در سال گذشته از 54 اداره دولتی و نیمه دولتی نظارت داشتیم، در جریان نظارت‌های خود متوجه شدیم که خانم‌ها در محیط‌های کاری شان دچار آزار و اذیت شده و آن را می‌پذیرند یا سکوت می‌کنند. آن‌ها می‌ترسند که اگر این موارد افشا شود باعث بد نامی شان می‌گردد. وی نظارت وزارت محترم تحصیلات عالی را قناعت بخش ندانسته گفت: امسال تصیم گرفتیم تا به صورت مستقیم از طرف وزارت امور زنان از نهادهای تحصیلی نظارت داشته باشیم. خانم رحیمی در اخیر ضمن آرزوی رعایت برابری جنسیتی و قوانین منع آزار و اذیت زنان اشاره کرد: ما امروز در دانشگاه غرجستان به منظور نظارت از کارکرد‌های کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان آمدیم و پرسش‌نامه‌های را جهت ارزیابی برای دانشجویان توزیع می‌کنیم.

برنامه نظارتی هیات وزارت امور زنان با توزیع پرسش‌نامه پایان یافته هیات وزارت امور زنان از دفتر آمریت جندر دانشگاه غرجستان بازدید نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید