You are currently viewing کمبود یا نبود اعتماد به نفس

کمبود یا نبود اعتماد به نفس

دومین کارگاه علمی انگیزشی با همت آمریت جندر دانشگاه غرجستان و سخنرانی خانم داکتر حمیرا قادری در روز چهارشنبه 8/8/1398 در سالن کنفرانس این نهاد برگزار و مورد استقبال دختران و بانوان محصل قرار گرفت.

در این کارگاه علمی انگیزشی، خانم داکتر حمیرا قادری درباره هراس پنهانی، شرم شرقی، موانع جنسیتی زنان سخنرانی نموده و خاطر نشان کردند:« مهم است تا در اوج نا بسامانی‌ها دستگیر هم باشیم و از شکست‌های هم بیاموزیم و برای آبادانی هم جشن بگیریم.»

[smartslider3 slider=”22″]

دیدگاهتان را بنویسید