You are currently viewing گزارش سیمنار مدیریت ذهن و حافظه

گزارش سیمنار مدیریت ذهن و حافظه

به ابتکار آمریت ارتقای کیفیت دانشگاه غرجستان و همکاری مرکز رشد(pdc) این نهاد، در روزهای دوشنبه 8/7/1398 و چهار شنبه 10/8/1398سمینار تحت عنوان “مدیریت ذهن و حافظه” برای شاگردان صنف اول پوهنحی اقتصاد موفقانه دایر گردید.

در روز اول سمینار، روی دو نوع طرز فکر یا مدل ذهنی بحث شد و اینکه چگونه قرار گرفتن در طرز فکر ثابت باعث موجی از اقدامات می‌شود که در نهایت به شکست منجر می‌شود و قرار گرفتن در طرز فکر رشد باعث موفقیت می‌شود. در روز دوم سمینار روی روش های تقویت حافظه بحث شد و اینکه چگونه می توان با آموزش، تمرین و مهم تر از همه با روش درست، کار کرد ذهن و حافظه را ارتقا داد

[smartslider3 slider=”14″]

دیدگاهتان را بنویسید