کمپیوتر ساینس

دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه غرجستان، تلاش دارد با تربیت دانشجویان خلاق و ماهر در جهت حمایت شرکت ها و نهادهای دانش بنیان، شناسایی استعدادها و ایده های نوین دانشجویان و استادان به نیازمندی های تکنالوژی نرم افزاری و معلوماتی در سطح کشور و منطقه پاسخ گو باشد.

John Kinney

Prof. Psychology

Sean Smith

Student Liason

Marco Estavez

Prof. Environmental Science

caleb-george-144977-unsplash_800.jpg

Christy Johannsen

Prof. Arts & Humanities

Dave Carrey

Sports & Recreation

Antonio Romano

Prof. Foreign Studies