26 حوت 1394
  • Time: 3.00PM to 6.00PM
  • Gate Open: 2.00PM

پذیریش محصل در سمستر بهاری 1395

 موسسه تحصیلات عالی غرجستان برای سمستر بهاری 1395 در رشته های ذیل محصل می پذیرد.

حقوق

علوم سیاسی

روابط بین الملل

اقتصاد تجارتی

مدیریت تجارتی

انجنیری نرم افزار

تکنالوژی معلوماتی

جامعه شناسی 

 

 

 

 

JoomShaper