پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

اين پوهنحي بيشترين تراكم دانشجويان را داشته و با فعاليت هاي اكادميك و علمي خود توجه محصلان را به صورت روز افزون جلب نموده است. پوهنحي حقوق و علوم سياسي موسسه با داشتن 17 نفر كدر علمي دايمي كه داراي سند تحصيلي ماستري و دكتري مي باشند، تلاش مي كند تا بهترين خدمات آموزشي را به محصلان ارايه كند.  

پوهنحي حقوق و علوم سياسي در كنار فعاليت هاي معمول علمي و آكادميك خود، طي سال روان، براي ارتقاي سطح علمي محصلان به فعاليتهاي علمي و آموزشي فوق برنامه نيز مطابق با نيازها و خواست محصلان مبادرت ورزيده است كه از آن جمله مي توان به برگزاري صنفهاي آزاد ذيل اشاره كرد: 
1. برگزاري صنف بررسي تحولات سياسي روز با نگاهي به نظريات و مكاتب سياسي؛ 
2. برگزاري صنف حقوق جزاي اسلامي با تاكيد بر متون فقهي و حقوقي اسلامي؛ 
3. برگزاري صنف روشهاي نويسندگي. 
صنفهاي فوق با توجه به نياز محصلان و با تقاضاي آنان بصورت آزاد و فوق برنامه توسط استادان و بدون اخذ فيس برگزار گرديده است. هدف از برگزاري اين گونه صنفها، تقويت بنيه علمي محصلان مي باشد. پوهنحي حقوق و علوم سياسي در نظر دارد با توجه به تجربه سال 1391، فعاليت هاي فوق برنامه خود را در سال 1392، گسترش دهد.

 

 

 

JoomShaper