پوهنحی کمپیوتر ساینس

 پوهنحي كامپيوتر ساينس با دو ديپارتمنت سافت وير انجينرينگ) (software engineering و تكنالوژي معلوماتي IT) ( در سال دوم فعاليت
 موسسه، تاسيس گرديده و با تشكيل دو صنف كامپيوتر در دوره هاي روزانه و شبانه فعاليت خويش را آغاز كرد. در حال حاضر اين پوهنحي مجموعا داراي صنف مي باشد كه در جدول ذيل با جزئيات نشان داده شده است. 

پوهنحي كمپيوتر ساينس با استفاده اي روش هاي آموزشي مدرن تلاش مي¬كند دانش روز كمپيوتر ساينس را در اختيار محصلين قرار دهد. منابعي كه اين پوهنحي استفاده مي كند به زبان انگليسي بوده و تشريح آنها به زبان دري و انگليسي صورت مي گيرد. 
پوهنحي در حال حاضر، داراي سه لابراتوار و مركز اينترنت مجهز مي باشد كه با پيشرفته ترين تجهيزات به محصلان خدمات ارايه مي كند. محصلان معمولا با استفاده از اين لابراتوارها كارهاي عملي شان را زير نظر اساتيد انجام مي دهند. 

 

1__32_

 

اكثر صنف هاي كمپيوتر ساينس، كه جنبه عملي و كاربردي دارد، معمولا در اين لابراتوارها برگزار مي گردد. پوهنحي كمپيوتر ساينس در سال 1391، با افزايش تعداد محصلان تعداد لابراتوارهاي كمپيوتري خود را با تاسيس و تجهيز دو لابراتوار ديگر به سه لابراتوار افزايش داده است. يكي از اين لابراتوارها داراي تجهيزات مركز امتحاني يا تست سنتر مي باشد كه امكان برگزاري هرگونه آزمون كمپيوتري را بصورت اينترنت بيس فراهم مي سازد.

 


فعاليتهاي جانبي پوهنحي كمپيوتر ساينس 
پوهنحي كمپيوتر ساينس علاوه بر فعاليتهاي علمي و آكادميك، فعاليت هاي جانبي ذيل را در جهت بهبود علمي پوهنحي انجام داده است: 1. تاسيس مركز امتحان يا تست سنتر آزمون كمپيوتر بصورت انترنت بيس. با توجه به اين كه تا كنون در افغانستان آزمونهاي كمپيوتري و زبان انگليسي ( TOFEL, IELTS)، به صورت اينترنت بيس اخذ نمي¬گردد، تاسيس اين مركز امتحاني اهميت فراوان دارد. 
2. برگزاري دوره هاي تخصصي كوتاه مدت. برگزاري دوره هاي كوتاه مدت تخصصي باعث مي شود ضمن افزايش تجربه علمي پوهنحي، امكانات و تجهيزاتي را در موسسه فراهم مي سازد كه براي ارتقاي علمي پوهنحي و محصلان مفيد مي باشد. پوهنحي مي تواند با استفاده از امكانات و تجهيزات فراهم شده از اين طريق فعاليتهاي علمي محصلان را بهبود بخشد.

 

 

 

JoomShaper