معرفی اجمالی:

دانشکده اقتصاد دانشگاه غرجستان، همزمان با تاسیس دانشگاه در سمستر اول سال ۱۳۸۹ شروع به کار نموده و دارای دو دیپارتمنت اقتصا تجارتی و مدیریت تجارتی می‌باشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه غرجستان، همزمان با تسیس دانشگاه در سمستر اول سال ۱۳۸۹ شروع به کار نموده و دارای دو دیپارتمنت اقتصا تجارتی و مدیریت تجارتی می‌باشد.

علم اقتصاد، علم تخصیص منابع به صورت بهینه است. این تخصیص روی منابعی صورت می‌گیرد که کم یا محدود هستند. به تعبیری دبگر می‌توان علم اقتصاد را چنین تعریف کرد:« علمی که با مطالعه علمی جنبه‌های گوناگون رفتار اقتصادی انسان می‌پردازد.»

وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه در گرو زمینه‌های مختلف اجتماعی، علمی، تکنالوژی و صنعتی است. همین امر موجب شده است تا رشد اجتماعی جامعه رقم بخورد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، رشته اقتصاد را با رشته‌ی پزشکی هم تراز و حتی بالاتر می‌دانند.

بازار کار:

بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد از قبیل بخش مالیات، وزارت تجارت و صنایع، سازمان برنامه‌ها و بودجه، مرکز آمار، بانک‌ها، مووسسات مالی دولتی و خصوصی. گفتنی است که فارغ التحصیلان این رشته به دلیل داشتن ذهن باز و تحلیل‌گر، آشنایی با صحیح با مسایل و مباحث اقتصادی، نگاه کارشناسانه به جامعه داردند. از این رو می توانند در هر شغلی موفق باشند و بدرخشند.