معمای صلح: مطالعه‌ای در باب روند صلح افغانستان

 محمدمهدی ذکی، دانشگاه اسلوبرگردان: اخگر رهنوردمرجع: ResearchGateچکیدهمعمای صلح، یک مطالعه‌ی کیفی در باب روند صلح و منازعه در افغانستان است. این مقاله می‌کوشد موانع فراروی صلح و ریشه‌های منازعه را…

ادامه خواندنمعمای صلح: مطالعه‌ای در باب روند صلح افغانستان

پایان نوشته‌ها

صفحات بیشتر برای بارگذاری موجود نیست!