معمای صلح: مطالعه‌ای در باب روند صلح افغانستان

 محمدمهدی ذکی، دانشگاه اسلوبرگردان: اخگر رهنوردمرجع: ResearchGateچکیدهمعمای صلح، یک مطالعه‌ی کیفی در باب روند صلح و منازعه در افغانستان است. این مقاله می‌کوشد موانع فراروی صلح و ریشه‌های منازعه را…

ادامه خواندنمعمای صلح: مطالعه‌ای در باب روند صلح افغانستان
Read more about the article نقش رسانه‌ها در صلح پایدار
نقش رسانه‌ها در صلح پایدار

نقش رسانه‌ها در صلح پایدار

روح الله فصیحی چکیده  در دنیای امروز، رسانه‌های جمعیِ پیشرفته با بهره‌گیری از دانش نحوه‌ی تأثیرگذاری، سبب افزایش نقش رسانه‌ها در ایجاد، کاهش یا گسترش بحران‌ها شده است، به‌گونه‌ای که…

ادامه خواندننقش رسانه‌ها در صلح پایدار

پایان نوشته‌ها

صفحات بیشتر برای بارگذاری موجود نیست!