حضور طبقه اناث در محیط های فرهنگی( بایدها و نبایدها)

حضور طبقه اناث در محیط های فرهنگی( بایدها و نبایدها)

آمریت جندر دانشگاه غرجستان، کلاس‌های انگیزشی‌را برای محصلان طبقه اناث‌ با عنوان« حضور طبقه اناث در محیط‌های فرهنگی (بایدها و نبایدها)» روز چهار شنبه24/7/1398 برگزار کرد.

اولین جلسه کلاس‌های انگیزشی با حضور کارشناس محترم « داکتر حمیرا قادری» از سوی محصلان طبقه اناث دانشگاه غرجستان مورد استقبال چشمگیر قرار گرفت.

داکتر حمیرا قادری ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور محصلان، جلسه خویش ‌را با  عنوان « ترس ساری» در بین خانم‌های افغانستان آغاز نموده و فرمودند:« بسیاری از دختران افغانستان به دلیل پرورش با ذهنیت مردانه، از ترس شناخته نشده در ذهن و روانشان رنج می‌برند. ترسی‌که باعث شده تا فعالیت و کنش‌گری زنان افغانستان چشمگیر نباشد.» در ادامه، ایشان ضمن تأکید بر شناخت ترس مخفی اما موجود در دختران افغانستان، از آنان خواستند تا برای مقابله با این ترس‌ها آماده باشند.

[smartslider3 slider=”16″]

دیدگاهتان را بنویسید