استاد طاهری – معاونت علمی – تدریسی

بیوگرافی استاد طاهری

غلام یحیی طاهری فرزند محمد عیسی در یک روز زیبای بهاری، بتاریخ دوازدهم حمل سال 1355 در دهکده سرسبز شاخه جلگه، از توابع ولسوالی جغتوی غزنی، درخانواده متوسط و فرهنگ دوست دیده به جهان گشود، ایام کودکی و نوجوانی شان همزمان بود با اشغال نظامی و تهاجم ارتش سرخ شوروی در کشور که سبب ویرانی بنیان ها و زیر بناهای آموزشی در کشور گردید، لذا موصوف ادبیات فارسی، کتابهای حافظ و سعدی شیرازی را نزد پدرکلان مرحوم خود ملاطاهر، آموخت.  پس آز آن با تاسیس مدارس دینی توسط مجاهدین وارد این مدارس شده و ادبیات عربی را فرا گرفت، سرانجام درسال 1388  به کشور پاکستان و سپس به کشور ایران مهاجر گردید، وضمن ادامه درس های دینی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تا مقطع ماستری ادامه تحصیل داده وبا فراهم شدن زمینه فعالیت علمی در کشور درسال 1389 وارد کابل شده ودر دانشگاه غرجستان به عنوان کدرعلمی پذیرفته شد؛ همچنین در کنار فعالیت علمی در بست اداری دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مدت سه سال  به حیث آمر دیپارتمنت حقوق و پس ازآن به عنوان رئیس پوهنحی یاد شده ایفای وظیفه نمود. موصوف درحال حاضر دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق وجزا و جرم شناسی در دانشگاه المصطفی کشور ایران نیز می باشد که دوره آموزشی تیئوری را سپری نموده ودرحال نوشتن تیزس خود می باشد، درضمن مشغولیت به امور تدریس وامور اداری مقالات حقوقی متعدد از ایشان در داخل و خارج از کشو به نشر رسیده است ودو اثر علمی تحت نام «معیار های دادرسی عادلانه» توسط نشر واژه وکتاب درسی جزای اختصاصی2 ازایشان منتشرگردیده است. در حال حاضر نیز مشغول تالیف شرح کد جزایی افغانستان با جمعی از نویسندگان کشور می باشد. همچنین دارای سابقه تدریس مضامین حقوق جزا و جرم شناسی را در مقطع لیسانس و ماستری در دانشگاه های معتبر داخلی مانند: غرجستان، کاتب، ابن سینا، خاتم النبیین، المصطفی، رابعه بلخی و ابو ریحان می باشد.

[email protected]

شماره های تماس: 0770497672 – 0730993892