رشته مدیریت تجارتی به دنبال تربیت و پرورش نیروی انسانی تحصیل کرده به عنوان سرمایه های بزرگ انسانی در جهت رسیدن به خود اتکایی، تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال،ت، تأمین نیروی کار متخصص مورد نیاز جامعه، استفاده مطلوب از منابع انسانی و ایجاد روحیه همکاری و همچنان ایفای نقش موثر در جهت حل مسائل و مشکلات اقتصادی و مدیریتی واحدهای بخش دولتی و خصوصی و در سطح کلان مدیریت و رهبری جامعه، ضرورت و اهمیت تحصیل در این رشته را روشن می­سازد.

مهمترین مضامینی که در دپارتمنت مدیریت تجارتی تدریس می­شوند عبارت اند از:

اصول مدیریت، مدیریت منابع بشری، دیریت ارتباطات، مدیریت تحول، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، مدیریت تولید، مالیه بین الملل، تجارت بین الملل، مدیریت بازاریابی، بازاریابی بین الملل، پول و ارز و بانکداری، اقتصاد توسعه، اقتصاد خرد و کلان، حسابداری، حسابداری شرکت­ها و آمار و ریاضیات.

اهداف

  • تربیت افراد متخصص و مسلکی به منظور بهبود نظام اداری و تقویت نگرش شایسته سالاری
  • تقویت سکتورهای خصوصی – مدیریت در کشور
  • طرح ریزی و ساختن پلان های مدیریتی جهت اجرا نمودن درست پروژه های اقتصادی
  • آگاهی کامل در عرصه فعالیت های تجارت بین الملل
  • افزایش مشارکت عمومی در ادراه بهتر شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی

آینده شغلی

محصلان رشته مدیریت تجارتی با فراگیری انواع نظریه های مدیریتی و اقتصادی این امکان را به دست می­آورند که در نهادها و سازمان­های مختلف بخصوص وزارت تجارت، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک­ها، بیمه ها و شرکت­های تولیدی مشغول کار شوند.