اقتصاد تجارتی شاخه ای از دانش اقتصاد است که هدف آن تربیت و پرورش کارشناسانی است که بتوانند مسائل و مشکلات اقتصادی واحدهای بخش دولتی و خصوصی را به منظور رشد و توسعه اقتصادی افغانستان، استقلال اقتصادی، ایجاد اشتغال، مهار تورم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده و در یافتن راه حلهای عبور از این مشکلات مشارکت نموده و در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی واحدهای دولتی و خصوصی انجام وظیفه کنند و در کنار آن بنیه علمی لازم را برای ادامه تحصیلات عالی و کسب تخصص در سطوح بالاتر را کسب نمایند.

مهمترین مضامینی که در رشته اقتصاد تجارتی تدریس می شونمد عبارت اند از: مبانی علم اقتصاد، اقتصاد خرد و کلان،  تاریخ اقتصادی، اقتصاد بخش عمومی، ارزیابی طرح های اقتصادی، اقتصاد توسعه، پول و بانک، بازاریابی، حسابداری، احصائیه و ریاضیات

اهداف

  1. تربیت کادر متخصص و مسلکی جهت بهبود نظام اقتصادی
  2. جلوگیری از بحرانهای اقتصادی در سکتورهای دولتی و خصوصی
  3. ساختن پالیسی­های بهتر و مناسب اقتصادی جهت به وجود آوردن نظام اقتصادی سالم و پیشرو
  4. آگاهی بهتر محصلین از بازارهای مالی و اقتصادی بین المللی و انواع مختلف سرمایه گذاری

آینده شغلی

محصلان رشته اقتصاد تجارتی با فراگیری انواع نظریه های اقتصادی می­توانند در موسسات و سازمان های مختلف اقتصادی – تجاری اعم از بخش­های دولتی و خصوصی بخصوص وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت کار و امور اجتماعی ایفای وظیفه نمایند.