زندگی نامه محمد ظاهر حلیمی معاون اداری – مالی:

محمد ظاهر  فرزند دیدار علی در  بهار ۱۳۵۰ در  ولسوالی جیغتو ولایت غزنی دیده به جهان گشود. دوره ابتدایی مکتب را درهمان منطقه سپری نموده و در بهار ۱۳۶۹ برای ادامه تحصیل به کشور ایران مهاجرت نمود. دوره متوسطه را در تایم شبانه مدرسه  مطهری تهران گذراند، لسانس را در بانک‌داری اسلامی  و ماستری را در مالیه و بانک‌داری اسلامی در موسسه آموزش عالی علومی انسانی در شهر قم ایران  فراگرفت.

 از سال ۱۳۹۱ به کشور برگشته، به عنوان یکی از اعضای موئسس و استاد کدر در دانشگاه غرجستان آغاز به فعالیت علمی نمود، در این نهاد خوش‌نام در سمت‌های ریاست دانشکده اقتصاد شعبه فراه، آمریت دیپارتمنت اقتصادی شعبه مرکزی، ریاست دانشکده اقتصاد شعبه مرکزی و به عنوان سر پرست دانشگاه غرجستان ایفای وظیفه نموده و اکنون  در سمت معاونت اداری – مالی دانشگاه غرجستان ایفای وظیفه می‌نماید.

معاونت اداری مالی دانشگاه غرجستان:

دانشگاه غرجستان دارای سه معاونت می باشد که معاونت اداری- مالی دانشگاه؛ مسئولیت بخش مالی و مدیریت داخلی دانشگاه را  بعهده دارد. تدوین بودجه سالانه و بلند مدت، مدیریت محاسبه و صندوق در بخش مالی و مدیریت اجرایی و منابع بشری در بخش اداری از مهمترین وظایف این معاونت به حساب می آید.

شماره تماس: ۰۷۳۰۹۹۳۸۰۰ |

[smartslider3 slider=”44″]