امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکده کمپیوترساینس دانشگاه غرجستان و آموزشگاه ACDI
امضای توافقنامه همکاری دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه غرجستان

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکده کمپیوترساینس دانشگاه غرجستان و آموزشگاه ACDI

دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه غرجستان، در نظر دارد از طریق جذب کدر علمی متخصص و متعهد و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت از نظر آموزشی و پژوهشی در سطح ملی…

ادامه خواندن امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکده کمپیوترساینس دانشگاه غرجستان و آموزشگاه ACDI

پایان نوشته‌ها

صفحات بیشتر برای بارگذاری موجود نیست!