اعلان کاریابی – کارمند پذیرش

دانشگاه غرجستان یک تن کارمند خانم را در بخش پذیرش با مشخصات زیر استخدام می کند؛ - مدرک تحصیلی لیسانس. - مسلط به زبان های ملی (دری و پشتو). -…

ادامه خواندناعلان کاریابی – کارمند پذیرش

پایان نوشته‌ها

صفحات بیشتر برای بارگذاری موجود نیست!