نقش زراعت روی متغیرهای اقتصادی افغانستان

افغانستان به عنوان کشور زراعتی در منطقه و جهان شناخته می‌شود. بر اساس گزارش اداره همکاری بین المللی آمریکا (USAID ) و آمار زراعتی، ۸۰٪ مردم افغانستان به کشاورزی و…

ادامه خواندن نقش زراعت روی متغیرهای اقتصادی افغانستان

نفت و گاز به عنوان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در افغانستان

افغانستان کشوري است که سال هاي متمادي جنگ، اشغال و بي مهري را درخود تجربه نموده است؛ لذا بخش اعظم از معادن و منابع طبيعي آن دست نخورده باقي مانده…

ادامه خواندن نفت و گاز به عنوان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در افغانستان

حمایت های حقوقی از محیط زیست سالم

کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران های پی درپی زیست محیطی باعث شد دولت ها از حدود چهار دهه قبل…

ادامه خواندن حمایت های حقوقی از محیط زیست سالم

سرمایه‌گذاری، زمینه‌ها و چالش‌ها در افغانستان

یکی از مهمترین خواسته‌های همه ملت‌ها و حکومت‌ها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه‌های تلخ و شیرین کشورهای در حال توسعه پس از وقوع انقلاب صنعتی، حاکی از…

ادامه خواندن سرمایه‌گذاری، زمینه‌ها و چالش‌ها در افغانستان

پایان نوشته‌ها

صفحات بیشتر برای بارگذاری موجود نیست!