نقش رسانه‌ها در صلح پایدار – بخش اول
نقش رسانه‌ها در صلح پایدار

نقش رسانه‌ها در صلح پایدار – بخش اول

روح الله فصیحی چکیده  در دنیای امروز، رسانه‌های جمعیِ پیشرفته با بهره‌گیری از دانش نحوه‌ی تأثیرگذاری، سبب افزایش نقش رسانه‌ها در ایجاد، کاهش یا گسترش بحران‌ها شده است، به‌گونه‌ای که…

ادامه خواندن نقش رسانه‌ها در صلح پایدار – بخش اول

نقش زراعت روی متغیرهای اقتصادی افغانستان

افغانستان به عنوان کشور زراعتی در منطقه و جهان شناخته می‌شود. بر اساس گزارش اداره همکاری بین المللی آمریکا (USAID ) و آمار زراعتی، ۸۰٪ مردم افغانستان به کشاورزی و…

ادامه خواندن نقش زراعت روی متغیرهای اقتصادی افغانستان

نفت و گاز به عنوان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در افغانستان

افغانستان کشوري است که سال هاي متمادي جنگ، اشغال و بي مهري را درخود تجربه نموده است؛ لذا بخش اعظم از معادن و منابع طبيعي آن دست نخورده باقي مانده…

ادامه خواندن نفت و گاز به عنوان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در افغانستان

حمایت های حقوقی از محیط زیست سالم

کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران های پی درپی زیست محیطی باعث شد دولت ها از حدود چهار دهه قبل…

ادامه خواندن حمایت های حقوقی از محیط زیست سالم

سرمایه‌گذاری، زمینه‌ها و چالش‌ها در افغانستان

یکی از مهمترین خواسته‌های همه ملت‌ها و حکومت‌ها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه‌های تلخ و شیرین کشورهای در حال توسعه پس از وقوع انقلاب صنعتی، حاکی از…

ادامه خواندن سرمایه‌گذاری، زمینه‌ها و چالش‌ها در افغانستان

پایان نوشته‌ها

صفحات بیشتر برای بارگذاری موجود نیست!