معرفی دانشگاه

دانشگاه غرجستان در سال 1389 به همت جمعی از تحصیل‌کردگان کشور که دارای تحصیلات دکتری و ماستری‌اند، با گرفتن جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان تأسیس شد. در ساختار اداری دانشگاه، مدیریت عالی بر عهده هیئت مؤسسان است که بیشتر آن‌ها کادر علمی دانشگاه هستند.